Now showing items 1-3 of 3

 • Monitoring aplikací běžících v JVM pomocí JVM Tool Interface 

  Vomáčka, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou agenta pro sledování běžící Java aplikace. Monitoruje obsazení zásobníku a haldy se zaměřením na lokalizaci alokace objektů. Zabývá se také vytvořením grafického uživatelského rozhraní ...
 • Ostravskou krajinou... 

  Kubinová, Michaela
  Člověk vstupuje se svými aktivitami do průmyslové krajiny stejně přirozeným způsobem jako rostlinná a živočišná společenstva desetiletí let před ním, a rozvíjí je.
 • Využití umělého spékaného kameniva vyráběného z pevných energetických odpadů do betonu 

  Batelka, Michal
  Tato práce řeší problematiku zaměřenou na možnost zpracování dosud nevyužívaného materiálu v podobě černouhelných hlušin. Práce zahrnuje mj. výrobu, její optimalizaci a využití nového druhu umělého kameniva při výrobě ...