Now showing items 1-2 of 2

  • Concept Of Electronic Control Of Polarization Reconfigurable HMSIW U-Slot Antenna 

    Hubka, Patrik (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
    This article deals with a concept of electronic control of polarization reconfigurable Uslot half-mode substrate integrated waveguide (HMSIW) antenna. Switching between left handed circular polarization (LHCP) and linear ...
  • Trychtýřová anténa na bázi HMSIW 

    Černý, Matěj
    Práce se zabývá technologií vlnovodu integrovaného do substrátu pracujícího v polovičním módu (HMSIW) a možnostmi návrhu trychtýřové antény založené na této technologii. Na základě získaných poznatků je HMSIW trychtýřová ...