Now showing items 1-3 of 3

 • Měření vlastností výbojkových zdrojů 

  Štěpánek, Jaroslav
  Cílem práce je shrnout znalosti z oblasti výbojových světelných zdrojů a zabývat se jejich světelnými a elektrickými vlastnostmi. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá konstrukcí ...
 • Regulace veřejného osvětlení 

  Kořenek, Jan
  Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá obecně vznikem světla, jeho vlastnostmi a světelně technickými veličinami. Také jsou zde charakterizovány v praxi nejčastěji používané světelné zdroje při regulaci veřejného ...
 • Účinnost přeměny elektrické energie na světlo u současných světelných zdrojů 

  Krbal, Michal
  Cílem této práce je informovat čtenáře o současném stavu vývoje světelných zdrojů, nových technologiích a o dosažených parametrech s těmito zdroji. Text práce je převážně zaměřen do popisu účinnosti přeměny elektrické ...