Now showing items 1-1 of 1

  • Historie výroby slitin železa na Českomoravské vysočině 

    Kolníková, Eliška
    Tato bakalářská práce se zabývá historií výroby oceli se zaměřením na region Českomoravské vysočiny v období 14. – 19. století. V úvodu práce je uveden přehled chemických a fyzikálních reakcí probíhajících při výrobě oceli. ...