Now showing items 1-2 of 2

  • Design elektrické uhlové brusky 

    Šimunský, Marek
    Úkolem této bakalářské práce je navrhnout nové designové řešení elektrické úhlové brusky. Návrh by měl být nadčasový, účelný, s důrazem na dobrou ergonomii. Dalšími nároky pak jsou jednoduché, snadno pochopitelné ovládání, ...
  • Design mechanické sponkovačky 

    Tomášková, Lucie
    Tématem mé bakalářské práce je design mechanické sponkovačky. Produkt je nejdříve analyzován z designerské, marketingové a technické stránky. Na základě analýz je navržen nový design, který splňuje ergonomické, technické ...