Now showing items 1-14 of 14

 • Automatizace ve výrobních provozech 

  Merenda, Jiří
  Tato práce poskytuje přehled o problematice zabývající se tématem automatizace ve výrobních provozech. Pří řešení dané problematiky vycházím z teoretických základů získaných z dostupných literárních zdrojů, věnujících se ...
 • Design elektrického nízkozdvižného vozíku pro stojící obsluhu 

  Galba, Marian
  Práce se zabývá návrhem elektrického nízkozdvižného vozíku se stojící obsluhou a navrhuje řešení současné situace, kdy jsou do popředí stavěny technické parametry vozíků na úkor ergonomických požadavků pracovníka. Zároveň ...
 • Efekt tlumiče na limity vozidla 

  Jurka, Adam
  Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu tlumiče zavěšení na limity vozidla. V úvodní části práce byla provedena rešerše popisující základní vlastnosti tlumiče. Následně byl vytvořen výpočetní model a definovány manévry ...
 • Fenomenologie dotyku a touhy 

  Vojtěšková, Jitka
  Zátiší vznikají na základě interakcí vztahujících se k určité situaci, místu a prožitku. Jsou složena z předmětů, které se na daném místě nacházely. A to jak z mých vlastních, tak vypůjčených nebo darovaných mými „společníky“. ...
 • Manipulace s materiálem ve skladě 

  Moškoř, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem skladu plechů. Zkoumá rozdíly v manipulaci s plechy mezi jednotlivými návrhy z hlediska efektivity skladovací plochy a velikosti materiálového toku v kritický den. Součástí práce je ...
 • Návrh na zlepšení pracovní motivace 

  Gřešek, Roman
  Cílem této diplomové práce je navržení způsobu zlepšení pracovní motivace ve společnosti zabývající se finančními službami. Úvodem je pojednáno o teoretických poznatcích týkajících se motivace, stimulace, manipulace, ...
 • Návrh zavěšení kol Formule Student 

  Urban, Marek
  Tato práce se se zabývá návrhem kinematiky zavěšení kol obou náprav. Na základě analýz jízdních dat, multi-body simulací v softwaru Adams Car, simulací v Matlabu a analytických kalkulací v Mathcadu, je navržena řada změn ...
 • Projekt zabezpečení chodu poloautomatické linky na výrobu plastových oken 

  Horák, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá poloautomatickou linkou na výrobu plastových oken ve firmě RI-Okna. Je popsán systém skladování, manipulace a slabá místa výrobní linky. Řešení je rozpracováno do podoby technologického ...
 • Studie průmyslových vozíků pro dopravu a manipulaci ve výrobě 

  Rek, Tomáš
  Tato práce se zabývá rozdělením a využitím manipulačních a dopravních vozíků. Rozdělení je zaměřené na druh operací, pro které dané vozíky nejlépe slouží. Pro každé rozdělení je uvedeno několik konkrétních vozíků, které ...
 • Vliv aerodynamických parametrů na jízdní vlastnosti vozidel 

  Hejtmánek, Petr
  Základním cílem dizertační práce je vytvoření výpočetního nástroje pro ohodnocení vlivu aerodynamiky na jízdní vlastnosti vozidla. Navržená metodika je založena na simulování jízdních manévrů pomocí jednostopého modelu ...
 • Vliv parametrů odpružení a tlumení na jízdní vlastnosti vozidla 

  Kopca, Filip
  Práca vysvetľuje funkciu a charakteristiky pruženia a tlmenia, ich spôsob a mieru akým ovplyvňujú chovanie vozidla počas vybraných jazdných manévrov. Cieľom zaistiť čo najväčšiu priľnavosť, predvídateľnosť chovania vozidla.
 • Vysokozdvižné vozíky 

  Janda, Jiří
  Cílem bakalářské práce je komplexní porovnání vysokozdvižných vozíků, které se jsou dostupné na českém trhu. V jednotlivých kapitolách pojednává o obecných kritériích při posuzování vysokozdvižných vozíků, jako je pohon a ...
 • Výpočtová analýza jízdního chování vozidla 

  Doležal, Kamil
  Diplomová práce se zabývá výpočtovou analýzou jízdního chování vozidla. V první části jsou shrnuty a popsány základní parametry geometrie řízení. Další část se věnuje zkouškám, které se využívají ke studiu jízdního chování ...
 • Zařízení pro měření torzní tuhosti karoserie 

  Kudr, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou měření torzní tuhosti karosérií automobilů. Je zde uveden krátký přehled způsobů měření, vysvětlen vliv torzní tuhosti karosérie na jízdní vlastnosti automobilu. Cílem práce je vypracování ...