Now showing items 1-9 of 9

 • Dílenská manipulační plošina 

  Bábek, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o konstrukčním návrhu hydraulicky poháněné dílenské manipulační plošiny. První část práce se zabývá typy uložení přímočarého hydromotoru. Následuje popis konceptu navrženého řešení konstrukce ...
 • Hodnocení rizik práce s těžkými břemeny 

  Jurigová, Karolína
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku manipulace s těžkými břemeny pomocí jeřábu. Snaží se identifikovat rizika vyvstávající ze samotného procesu. Analýza současného stavu hodnotí problematiku z pohledu současného ...
 • Manipulační zařízení pro motocykly 

  Šoulák, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením a návrhem manipulačního zařízení určeného pro motocykly dle zadaných parametrů. V práci je zpracována rešeršní část obsahující informace o manipulačních zařízeních. Dále ...
 • Manipulační zařízení pro palety 

  Pacher, Ján
  Bakalárska práca sa zaoberá konštrukčným návrhom manipulačného zariadenia na presun EUR paliet po rovnej skladovej ploche a možným stohovaním týchto paliet. Úvod práce tvorí rešeršný rozbor súčasných manipulátorov na trhu ...
 • Manipulační zařízení pro sklad sudů 

  Matyáš, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce manipulačního zařízení pro sklad sudů jako přídavného zařízení běžného manipulačního vozíku. Vozík se pohybuje po rovné podlaze skladu. Všechny funkce zařízení jsou poháněny ...
 • Návrh manipulačního zařízení výrobní linky 

  Macháček, Jakub
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh manipulačního a zvedacího zařízení výrobní linky. Práce se zabývá návrhem rámu stroje pro příčný posuv 100 mm a podélný posuv 1500 mm. Dále se práce zabývá návrhem několika variant ...
 • Paletová zdviž s válečkovým dopravníkem 

  Holcapfl, Zdeněk
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh paletové zdviže s připevněným úsekem poháněné válečkové tratě, pro přepravu europalet s břemenem o hmotnosti 1200 kg. Navržená zdviž je určena pro vertikální manipulaci mezi ...
 • Paletový vozík 

  Paulíček, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je návrh paletového vozíku vybaveného mechanismem, který umožní naložení vozíku do dodávky. Vozík je navržen na ručně-hydraulický pohon vidlic a je dimenzován na zatížení 1000 kg. V rešeršní ...
 • Umisťovací stůl pro paletu 

  Zábojník, Petr
  Tato bakalářská práce se zaobírá návrhem statického umisťovacího stolu pro zdvih EUR palety s nákladem. Nosnost manipulátoru má být minimálně 1500 kg a výška zdvihu od nulové pozice minimálně 700 mm. Dále má být možná ...