Now showing items 1-1 of 1

  • Manipulační zařízení pro skleněné tabule 

    Skutil, Marek
    Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem manipulačního zařízení pro skleněné tabule, které umožní přepravu tabulí po části haly mezi šikmými přepravními stojany a pracovištěm. V práci je provedeno konstrukční ...