Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza handoveru v Mobile IPv6 

  Klügl, Richard
  Diplomová práce se zaměřuje na způsob zajištění a podpory IP mobility mobilních uživatelů a jejich zařízení v bezdrátových sítích s IPv6. Pro tento účel byl v rámci IPv6 definován protokol Mobile IPv6 (MIPv6), který také ...
 • Analýza provozu bezdrátové sítě 

  Guznar, Martin
  Tato práce v první fázi řeší a popisuje přepnutí hovoru z technologie VoLTE na VoWiFi beze ztráty spojení. V teoretické části jsou podrobněji popsány jednotlivé standardy, jejich protokoly, popis a jejich propojení. Navržená ...
 • Analýza řídicích procedur v mobilních sítích EPS 

  Zagumennov, Egor
  Cílem této diplomové práce je seznámení s mobilními sítěmi EPS a subsystémem IMS. Práce je zaměřena na analýzu řídicích procedur, vztažených k činnosti mezi terminálem a paketovým jádrem sítě čtvrté generace, jako je ...
 • Analýza řídicího provozu v mobilních sítích 

  Šubrt, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na popis jednotlivých řídicích procedur v mobilních systémech. Zejména se projekt zabývá procesy v mobilních systémech GSM a LTE. Dále jsou uvedeny základní procesy, které předchází samotné ...
 • Nové trendy v oblasti mobility v datových sítích 

  Skořepa, Michal
  Dizertační práce se zabývá návrhem nového algoritmu řízení handoveru v rámci protokolu Mobile IPv6, který umožní nasazení tohoto protokolu v leteckých datových sítích. Existující algoritmy řízení handoveru sice dosahují ...
 • Optimalizace procesu handoveru v reálném síťovém prostředí 

  Hornyak, Tomáš
  Tato práce se především zabývá studiem procesu handoveru a hledáním možností jeho ovlivňování. Práce si klade za úkol vytvořit prostředky pro záznam vytížení jednotlivých přístupových bodů a na základě získaných dat ...
 • Optimalizace rádiových přístupových sítí UMTS v prostředí Opnet Modeler 

  Toman, Petr
  Rozdíly mezi sítěmi jednotlivých mobilních operátorů mohou být v jejich architektuře a v optimalizaci sítě. Architektura je standardizována, což znamená, že výkyvy budou pouze v ochotě investic operátorů do novějších prvků ...
 • Posouzení vlivu parametrů přístupové sítě UMTS na výkonnost sítě prostřednictvím simulačního prostředí Opnet Modeler 

  Konečný, Zbyněk
  Tato bakalářská práce pojednává o testování vlivu různých parametrů a jejich následném efektu na chování celé přístupové sítě UMTS. Jednotlivé simulace budou prováděny v programu Opnet Modeler, který slouží k testování ...
 • Predicting the Probability of Spectrum Sensing with LMS Process in Heterogeneous LTE Networks 

  Hachemi, M. H.; Feham, M.; Adardour, H. E. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016-12)
  Mobile communication systems present an actuality subject in academic and industrial research activities due to several phenomena such as interferences, multipath, fading, and shadowing. All this lead to a severe perturbation ...
 • Simulace datových sítí v OMNeT++ 

  Závodný, Ondřej
  Obsahem práce je prozkoumat možnosti simulace datových sítí v simulačním prostředí OMNeT++, za využití nástavby INET framework a za dodržení standardů 802.3(ethernet) a 802.11(Wi-Fi). V daném prostředí bude simulován ...
 • Versatile Controllability over Cell Switching for Speedy Users in LTE HetNets 

  Kawser, M. T.; Islam, M.R.; Rahim, M. R.; Masud, M. A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-04)
  The heterogeneous networks (HetNets) are regarded as a promising solution in LTE-Advanced for ubiquitous and cost effective broadband user experience. But there are challenges to support seamless mobility in HetNets, ...