Now showing items 1-2 of 2

  • Systém pro haptickou odezvu a jeho spolehlivost 

    Horpatzká, Michaela
    Práce se věnuje koncepčnímu návrhu a hodnocení spolehlivosti systému haptické odezvy pro piloty malých letounů kategorií UL2, EASA CS-LSA, EASA CS-VLA a EASA-CS-23. Koncepční návrh je rozdělen na tři části. V první je ...
  • Vibration feedbacks in pilot-aircraft haptic interaction 

    Malalan, Nina; Zikmund, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019)
    A research about different ways of encoding the distance information with vibrotactile feedback was done as part of a bigger project with the aim of designing a device which would help the pilot to achieve greater precision ...