Now showing items 1-4 of 4

 • Možnosti softwaru SinuTrain Operate 4.4 při programování CNC obráběcích strojů 

  Ošťádal, Josef
  Diplomová práce poukazuje na základní poznatky z problematiky technologie frézování a uvádí jednotlivé možnosti programování CNC strojů. Dále stručně popisuje těžkoobrobitelné materiály, včetně metod jejich obrábění a ...
 • Obrábění tvrdých materiálů 

  Pech, Ondřej
  Cílem této práce je rozbor problematiky obrábění tvrdých materiálů na dlouhotočných soustružnických automatech ve firmě Decoleta, a.s. Formou rešerše jsou postupně provedeny rozbory používaných materiálů, možností dostupných ...
 • Trendy vývoje obráběcích strojů 

  Šenkýř, Pavel
  Diplomová práce se zabývá trendy vývoje obráběcích strojů, se zaměřením na technologie a obráběcí stroje pro výrobu lisovacích nástrojů a na výrobu tvarových dutin forem. Nejprve jsou popsány a definovány stávající stavy ...
 • Vysokorychlostní obrábění ložisek z materiálu 100Cr6 

  Tropp, Pavel
  Diplomová práce se zabývá tématem vysokorychlostního soustružení materiálu 100Cr6. Cílem je navrhnout a experimentálně ověřit inovaci výrobního procesu pro zvolenou součást. Práce obsahuje teoretické základy vysokorychlostního ...