Now showing items 1-6 of 6

 • Hardened Steels and Their Machining 

  Osička, Karel; Chladil, Josef (MDPI, 2021-02-12)
  This article discusses the issue of hardened steel machining. Many components in theengineering industry use hardening as the final heat treatment. These components usually occupya significant position in a given assembly ...
 • Obrábění kalených ocelí 

  Kosmák, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá tématem obrábění kalených ocelí. V úvodní části je popsán fyzikální proces řezání a základní používané technologie obrábění. V další kapitole je uveden přehled řezných materiálů. Další kapitoly ...
 • Obrábění kalených ocelí na CNC strojích 

  Nováková, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá tématem obrábění kalených ocelí na CNC strojích. V první části je popsána firma, ve které byl obráběn vytipovaný kalený dílec. Další část práce se zaměřuje na vlastnosti kalených ocelí a jejich ...
 • Obrábění rotačních součástí z kalených ocelí se zaměřením na stav povrchu 

  Bukovský, Petr
  Diplomová práce se zabývá obráběním rotačních součástí vyráběných z kalených ocelí. V úvodní kapitole je popsána problematika soustružení a broušení. Následující kapitola pojednává o tepelném zpracování a obráběných ...
 • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů soustružením 

  Švorc, Josef
  Diplomová práce je zaměřena na obrábění těžkoobrobitelných materiálů. V teoretické části jsou výše zmíněné materiály rozděleny a charakterizovány. Dále se práce specifikuje na kalené oceli a jejich tepelné zpracování, ...
 • Obrábění tvrdých materiálů 

  Pech, Ondřej
  Cílem této práce je rozbor problematiky obrábění tvrdých materiálů na dlouhotočných soustružnických automatech ve firmě Decoleta, a.s. Formou rešerše jsou postupně provedeny rozbory používaných materiálů, možností dostupných ...