Now showing items 1-14 of 14

 • Hluboké neuronové sítě pro prostředí superpočítače 

  Bronda, Samuel
  Hlavným prínosom práce je optimalizácia hardvérovej konfigurácie pre výpočet neurónových sieti. Teoretická časť popisuje neurónové siete, frameworky hlbokého učenia a hardvérové možnosti. Ďalšia časť práce sa venuje ...
 • Monitorování výrobních zařízení 

  Borsuk, Adam
  Cieľom diplomovej práce je preštudovať možnosti vytvorenia monitorovacieho systému pre staršie výrobné zariadenia už v jestvujúcej prevádzke. Vybrať voči charakteru zariadení potrebné komponenty pre vytvorenie systému, ...
 • Návrh a realizace zařízení pro zjednodušení a urychlení testování systému AWS/TPWS 

  Majchrák, František
  Cieľom práce bol návrh a realizácia zariadenia pre zjednodušenie a urýchlenie testovania vlakového zabezpečovacieho systému AWS/TPWS. Prvá kapitola je venovaná popisu a rozdeleniu vlakových zabezpečovacích systémov. V ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku 

  Klaudíny, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom projektu na obnovu hardvérového vybavenia v spoločnosti VURAL, a.s.. V práci sú využívané metódy a postupy projektového managementu definované organizáciou IPMA (International Project ...
 • Návrh změn informačního systému malé firmy 

  Čelko, Boris
  Táto bakalárska práca sa zameriava na firmu GOMS s.r.o. Bakalárska práca sa delí na niekoľko častí, pričom jej prvá časť je zameraná na teoretické východiská k danej problematike, v ďalšej časti bakalárskej práce uskutočním ...
 • Posouzení informačního systému a návrh změn 

  Čička, Dominik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou prostredia firmy NDŽ s.r.o. Pojednáva o posúdení a návrhoch zmien informačného systému. Prvá časť obsahuje teoretické východiská k danej problematike a analýzam, ktoré boli uskutočnené ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kováč, Matej
  Bakalárska práca je zameraná na analýzu súčasného stavu informačného systému vo firme KRPA Slovakia, s. r. o.. V práci sa nachádzajú návrhy na zlepšenie, ktoré vo výsledku majú priniesť do firmy zvýšenie efektivity a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Krásničan, Matej
  Bakalárska práca analyzuje stav informačných systémov v spoločnosti R-SYS s.r.o. Navrhuje riešenia pre ich zlepšenie. Odporúčané zmeny by mali priniesť zefektívnenie informačných systémov a zlepšiť každodennú činnosť s ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Krásničan, Matej
  Táto diplomová práca analyzuje stav jedného z informačných systémov v spoločnosti ALES a.s. a navrhuje možné riešenia pre jeho zlepšenie. Odporúčané riešenia by mali zefektívniť každodennú činnosť s ním a zlepšiť jeho ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Čička, Dominik
  Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou prostredia firmy TEFIS s.r.o., pôsobiacu v odvetví logistiky. Pojednáva o posúdení a návrhoch zmien informačného systému tejto spoločnosti. Prvá časť obsahuje teoretické východiská ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Čelko, Boris
  Táto diplomová práca sa zameriava na spoločnosť INAT s.r.o., pôsobiacu v strojárskom priemysle. Náplňou práce je posúdiť aktuálne využívaný informačný systém a navrhnúť vhodné zmeny pre jeho zlepšenie. Práca je rozdelená ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Markovič, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou a návrhom zmien informačného systému personálnej agentúry SourceFirst International s.r.o., ktoré majú za úlohu zlepšiť efektivitu v rámci procesov podniku. Prvá časť sa venuje ...
 • Síťová vrstva TCP/IP pro FPGA 

  Kekely, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a hardvérovou implementací síťové komunikace s využitím síťových protokolú TCP a IP. Cílem práce je navrhnout a implementovat jednotku schopnou takové komunikace s využitím výše uvedených ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Matis, Peter
  Bakalárska práca analyzuje stav informačných systémov v spoločnosti iPARTNER, s.r.o a navrhuje riešenia na ich vylepšenie za pomoci metód a analýz, ktoré sú bežne využívane samotnou spoločnosťou. Odporúčané zmeny by mali ...