Now showing items 1-2 of 2

  • Automatická konfigurace obslužných nástrojů pro FPGA firmware 

    Perešíni, Martin
    Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom automatickej konfigurácie obslužných nástrojov pre FPGA firmvér. Zadanie práce je riešené v rámci výskumnej aktivity združenia CESNET, ktoré sa venuje vývoju hardvérovo akcelerovaných ...
  • Sběr senzorových dat do cloudu 

    Záhorský, Matej
    Primárnym účelom tejto práce je zber dát z vybraných senzorov do vzdialeného Cloudu prostredníctvom platformy STM32MP1. V prvej časti práce je popísaná teória ohľadom možností zberu dát, ich kryptografického zabezpečenia ...