Now showing items 1-2 of 2

  • Počítačem komponovaný hudební doprovod 

    Vinš, Jakub
    Práca sa zaoberá počítačom generovanou hudbou, so zameraním na dotvorenie doprovodu do vstupnej, existujúcej piesne vo formáte MIDI pomocou neurónových sietí. V úvodnej kapitole sú predstavené existujúce prístupy pre ...
  • Vykazování nehmotných aktiv v různých účetních systémech 

    Ďuricová, Lenka
    Diplomová práca za zaoberá vykazovaním nehmotných aktív v rôznych účtovných systémoch. Cieľom je komparácia nehmotných aktív podľa Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva IFRS, českých a slovenských účtovných ...