Now showing items 1-1 of 1

  • Bezpečnost pásové pily 

    Bezrodný, Roman
    V této diplomové práci jsou shrnuty současné legislativní požadavky plynoucí ze směrnic Evropského parlamentu a Rady a legislativních požadavků České Republiky v oblasti řezných strojů, se zaměřením na pásové pily. Následně ...