Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpečnost CNC brusek 

    Beránek, Jakub
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti CNC brousících strojů. První část práce je zaměřena na legislativní požadavky EU a ČR, které se týkají tématu práce. Druhá část práce se zaměřuje na bezpečnost ...
  • Bezpečnost pásové pily 

    Bezrodný, Roman
    V této diplomové práci jsou shrnuty současné legislativní požadavky plynoucí ze směrnic Evropského parlamentu a Rady a legislativních požadavků České Republiky v oblasti řezných strojů, se zaměřením na pásové pily. Následně ...