Now showing items 1-2 of 2

  • Pásové podvozky 

    Bartoníček, Richard
    Bakalářská práce představuje základní přehled konstrukčních variant pásových podvozků. V druhé části jsou pak uvedeny příklady použití pásových podvozků ve stavebnictví a lesních a zemědělských aplikacích.
  • Pásový podvozek lesního traktoru 

    Plichta, Zbyněk
    Bakalářská práce v první části představuje pásové podvozky používané u lesních traktorů a harvestorů. Obsahem druhé části je koncepční návrh pásového pojezdového ústrojí pro lesní traktor zadaných parametrů. Návrh se zabývá ...