Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení toxicity hasebních vod 

    Rybková, Tereza
    Problematika toxicity hasebních vod se v současné době dostává stále více do popředí zájmu. Při požáru dochází ke vzniku celé řady nebezpečných látek, které mohou negativně ovlivnit kvalitu některých složek životního ...
  • Posouzení vlivů běžně používaných hasiv na vybrané složky životního prostředí 

    Jabandžievová, Barbora
    Předkládaná diplomová práce se zabývá hodnocením vlivů nejčastěji používaných hasebních prostředků v Jihomoravském kraji na vybrané akvatické a terestrické organismy. Testovanými hasebními prostředky jsou pěnidla Sthamex ...