Now showing items 1-20 of 23

 • Aktivní chlazení automobilového světlometu 

  Žlebek, Jan
  Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout chlazení světlometu pomocí Peltierova článku. První kapitola má čtenáře seznámit se způsoby přenosu tepla. Dále se práce věnuje různým druhům chladičů a používaným plošným ...
 • Analýza vlivu tlumení na velikost odezvy při dynamickém buzení světlometu 

  Lukáš, Jan
  Cílem předkládané diplomové práce je stanovení velikosti tlumení odezvy světlometu na dynamické buzení. V současné době je nezbytné tuto odezvu měřit, protože je jedním z posuzovaných kritérií kvality světlometu. Při ...
 • CFD Simulation of Defogging Effectivity in Automotive Headlamp 

  Guzej, Michal; Zachar, Martin (MDPI, 2019-07-01)
  In the past decade, the condensation of internal air humidity in automotive headlamps has become more prevalent than ever due to the increased usage of a new light source—LEDs. LEDs emit far less heat than previously-used ...
 • Design čelního světlometu automobilu 

  Struhár, Slavomír
  Témou práce je dizajn čelného svetlometu na bližšie nešpecifikovaný automobil. Prvú časť práce tvorí Prehľad súčasného poznania, ktorý sa venuje histórii, súčasnosti a blízkej budúcnosti predných svetlometov sériovo ...
 • Design čelního světlometu automobilu 

  Struhár, Slavomír
  Témou práce je dizajn čelného svetlometu na bližšie nešpecifikovaný automobil. Prvú časť práce tvorí Prehľad súčasného poznania, ktorý sa venuje histórii, súčasnosti a blízkej budúcnosti predných svetlometov sériovo ...
 • Evaluační platforma s integrovanými obvody pro řízení LED světlometů 

  Večeřa, Jindřich
  Tato práce se zabývá návrhem evaluační platformy pro integrovaný obvod NCV78934, který je určený k řízení LED světlometů v automobilovém průmyslu. Obsahem je také zpracování potřebné teorie týkající se řízení proudu ...
 • Materiál pro výrobu části světlometu osobního automobilu 

  Král, Dominik
  Cílem předložené práce je pojednat o vlivech vnějšího prostředí, speciálně slunečního záření, na přední světlomet osobního automobilu a o odezvě materiálu na toto zatížení. Práce pochází z prostředí automobilového průmyslu. ...
 • Moderní systémy osvětlení vozidel 

  Špaček, Ladislav
  Osvětlení vozidel je základním prvkem aktivní bezpečnosti, který přispívá ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a je nedílnou součástí každého motorového vozidla. Již od počátku vývoje motorových ...
 • Moderní trendy v konstrukci předních světlometů vozidel 

  Rada, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá moderními trendy v konstrukci předních světlometů. První část práce představuje jednotlivá stádia vývoje systémů používaných u světlometů a jejich konstrukční řešení. Druhá část práce je ...
 • Modifikace montáže vnějšího skla do tělesa předního světlometu pomocí robotu 

  Pokorný, Stanislav
  Bakalářská práce se zabývá modifikací montáže vnějšího skla do předního světlometu pomocí robotu ve společnosti Automotive Lighting Jihlava. Teoretická část bakalářské práce se zabývá popisem jednotlivých částí montážní ...
 • Náhrada šroubového spoje dílců světlometu plastovým trnem 

  Lysa, Bohuslav
  Diplomová práce zabývající se problematikou náhrady šroubového spoje dílců světlometu plastovým trnem. Obsahuje analýzu technologie světlometu včetně popisu předepsaných zkoušek životnosti. Na základě analýzy jsou vypracovány ...
 • Návrh nového řešení těsnění nastavovacího šroubu světlometu 

  Lysa, Bohuslav
  Bakalářská práce zabývající se problematikou těsnění nastavovacího šroubu světlometu. Obsahuje analýzu uložení těsnícího O-kroužku a analýzu zajištění nastavovacího šroubu v pracovní pozici. Na základě analýzy je vypracován ...
 • Návrh plastové přetěžovací spojky 

  Ujčík, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a změnou geometrie posuvného držáku, který zabezpečuje nastavení světlometu do pracovní pozice. Jde o změnu koncepce geometrie. Nově navrhovaná geometrie převezme bezpečnostní funkci ...
 • Návrh seřizovacího mechanismu pro projektor AFS světlometu 

  Soukup, Lumír
  Tato práce se zabývá návrhem seřizovacího mechanismu AFS světlometu osobního vozidla. Práce obsahuje přehled současných systémů seřizování. Popis návrhu nového systému seřizování. Porovnává kinematiku pohybů současného a ...
 • Návrh technologického postupu montáže světelného LED zdroje na reflektor světlometu automobilu 

  Wiecková, Kateřina
  Cílem této práce bylo analyzovat současnou situaci technologického procesu montáže LED zdroje na světlomet automobilu a nalézt a navrhnout řešení ke snížení počtu výpadků ve výrobě. Technologický proces montáže zahrnuje ...
 • Nové řešení nastavování reflektoru ve světlometu automobilu 

  Glatter, Willi
  Cílem práce je vyvinout nový nastavovací element. Byly navrženy tři konstrukční návrhy, které byly následně pevnostně simulovány pro různé materiály. Byl vybrán nejvhodnější materiál a přistoupilo se k výrobě navrhovaných ...
 • Optimalizace technologických parametrů vstřikování plastového dílce 

  Hamáček, Richard
  Tento projekt se zabývá optimalizací vstřikovacího procesu plastového tělesa světlometu pro projekt DCW 204 Mopf halogen. Cílem práce je dosáhnout kratšího vstřikovacího cyklu při dodržení požadované jakosti plastového ...
 • Osvětlení vozidel 

  Ficza, Tibor
  Cielom tejto práce je zoznámit sa s vývojom osvetlovacích sústav automobilov a naznacenie budúcich trendov v tejto oblasti. Moja práca zahrnuje najnovšie riešenia a technológie predných svetlometov v automobiloch.
 • Průmyslový tester fotometrických hodnot LED diod používaných v automobilové signalizaci 

  Gaži, Dominik
  V posledních letech zažili světlomety v autech obrovský technický rozvoj, který se podílel na jejich současné složitosti. Aby řidiči i zákazníci byli spokojeni, je využíváno různých technologií pro neustálé dosahování ...
 • Přenos dat po napájecím vedení 

  Ryška, Aleš
  Práce se věnuje komunikaci po napájecím vedení a jejím využití v předním světlometu automobilu. V práci se srovnávají různá komerčně dostupná řešení uvedená na trh, zejména pak modem firmy Qualcomm QCA7000. Dále se práce ...