Now showing items 1-20 of 27

 • Administrativní budova ESKO-T, stavebně technologický projekt 

  Vochyán, David
  Úkolem této diplomové práce je zpracovat stavebně technologický projekt novostavby Administrativní budovy ESKO-T v Třebíči. Jedná se o dvoupodlažní stavbu, postavenou technologií monolitického podélného železobetonového ...
 • Administrativní budova Lomnického - stavebně technologická příprava stavby 

  Hanzlík, Vlastimil
  Tato diplomová práce se věnuje stavebně technologické přípravě administrativní budovy v ulici Lomnického. Snahou této práce je zvolit vhodný postup výstavby. Práce obsahuje technickou zprávu stavebně technologického projektu, ...
 • Bytový dům Bílá hora - hrubá spodní stavba 

  Michalčíková, Lucie
  Cílem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé spodní stavby bytového domu na Bílé hoře. Součástí této práce je technická zpráva zařízení staveniště, technologický předpis zvolených prací, kontrolní a ...
 • Čerpací stanice u dálnice D5, technologická etapa spodní stavba 

  Čeňková, Lydie
  Bakalářská práce řeší spodní stavbu zástavby dálničních odpočívek, především čerpací stanice a jejího příslušenství. Základem práce jsou technologické předpisy pro provádění zemních prací, montáž podzemních ocelových nádrží ...
 • Fotbalový areál Vrchlabí - hrubá vrchní stavba 

  Vochyán, David
  Úkolem této bakalářské práce je popsat stavebně technologickou etapu hrubé vrchní stavby části tribuny ve Vrchlabí. Obsahuje možné řešení zásobování ocelových prvků a jejich dopravu na stavbu ze skladu, projekt zařízení ...
 • Hrubá vrchní stavba bytového domu v Blansku - stavebně technologická příprava 

  Vonderka, Lukáš
  Předmětem mé bakalářské práce je provedení hrubé vrchní stavby bytového domu v Blansku. Podrobněji je zpracován technologický předpis montáž prefabrikovaných panelů Spiroll. Dále obsahuje technickou zprávu, technickou ...
 • Modernizace areálu Vienna Point 3, Brno – hrubá vrchní stavba 

  Knotek, Vít
  Tato bakalářská práce si klade za cíl jasně popsat stavebně technologickou etapu hrubé vrchní stavby haly Vienna Point 3, v rámci modernizace celého areálu firmy. Obsahem je řešení zásobování montážních dílů a jejich doprava ...
 • Nemocnice Teplice, pavilon operačních sálů – stavebně technologický projekt 

  Kratěna, Dominik
  Předmětem této diplomové práce je stavebně-technologické řešení projektu nového pavilonu, který se nachází v areálu nemocnice Teplice. Jedná se o dvoupodlažní železobetonový monolitický skelet. Práce obsahuje technickou ...
 • Nemocnice Trutnov, Pavilon B - hrubá vrchní stavba 

  Kratěna, Dominik
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé vrchní stavby pavilonu B, nacházející se v areálu nemocnice Trutnov. Jedná se o čtyřpodlažní železobetonový monolitický skelet. Práce obsahuje technickou ...
 • Novostavba srubového objektu v Malenovicích, hrubá vrchní stavba 

  Jůnová, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na výstavbu rodinného srubového domu. Řeší realizaci hrubé vrchní stavby. Jedná se o jednopodlažní objekt s obytným podkrovím. Stavba je navržena z větší části z masivní srubové konstrukce a z ...
 • Prevence rizik vzniku pracovních úrazů na stavbách 

  Drkal, Vítězslav
  Cílem této diplomové práce je zpracovat základní přehled problematiky prevence rizik vzniku pracovních úrazů na stavbách. Prevence je jediným účinným nástrojem k předcházení rizik vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání ...
 • Průmyslová hala Moravany - vybrané části stavebně technologického projektu 

  Hetteš, Adrián
  Cieľom tejto diplomovej práce je vypracovanie stavebne technologického projektu pre realizáciu hrubej stavby priemyselnej haly v obci Moravany u Brna. Pre hrubú stavbu bol spracovaný položkový rozpočet, návrh hlavných ...
 • Příprava realizace hrubé vrchní stavby ocelové haly v Uničově 

  Vondřejc, Adam
  Cílem bakalářské práce je popsat stavebně technologickou etapu hrubé vrchní stavby ocelové haly v rámci rozšíření areálu firmy Melites s.r.o. a navrhnout optimální pracovní postup pro nejefektivnější výstavbu s ohledem na ...
 • Příprava realizace montované haly elektrárny v Mělníku 

  Vondřejc, Adam
  Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt montované ocelové haly v elektrárně Mělník. Tato práce obsahuje technickou zprávu, projekt zařízení staveniště včetně technické zprávy, časový a finanční plán ...
 • Realizace hrubé spodní stavby bytového domu v Jihlavě 

  Mironiuková, Iveta
  Předmětem bakalářské práce je hrubá spodní stavba bytového domu. Jedná se o osmipodlažní stavbu. Tři podlaží jsou určena pro hromadné garáže a pět podlaží pro bytové jednotky. Objekt se nachází ve vnitrobloku bývalého ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby výrobní haly v Otrokovicích 

  Ševela, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá řešením technologické etapy hrubé vrchní stavby výrobní haly v Otrokovicích. Práce zahrnuje průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, technickou ...
 • Realizace rekonstrukce mostu u obce Planá 

  Drbohlav, Martin
  V rámci diplomové práce jsou zpracovány vybrané části stavebně technologického projektu „Rekonstrukce realizace mostu u obce Planá“. Jedná se především o části: technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, objektový ...
 • Residence Erasmus - příprava, realizace a řízení stavby 

  Dokoupil, Jan
  Diplomová práce se zabývá výstavbou bytového domu Rezidence Erasmus. Práce obsahuje technickou zprávu k řešené problematice, zařízení staveniště ve třech etapách, a to v průběhu provádění zemních prací, hrubé vrchní stavby ...
 • Silážní žlab Litkovice - stavebně technologická studie 

  Zadák, Petr
  Bakalářská práce řeší části stavebně technologické studie silážního žlabu v obci Litkovice. Pro zadanou stavbu bude zpracována především technologická studie realizace hlavních technologických etap, technická a průvodní ...
 • Stavebně technologická etapa provedení stropní konstrukce bytového domu v Brně-Komíně 

  Pospíšil, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně technologická etapa provedení stropní konstrukce bytového domu v Brně-Komíně. Zabývá se realizací vybraných typů stropních konstrukcí. Bakalářská práce obsahuje technickou zprávu, ...