Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh optimalizace zdanění příjmů společníka s. r. o. 

    Mánková, Jitka
    Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací daňové povinnosti společníka společnosti s ručením omezeným. Hlavním cílem je v konkrétní společnosti s ručením omezeným nalézt optimální poměr výplaty mzdy a podílu na zisku ...
  • Optimalizace zdanění studentů 

    Hudec, Zdeněk
    Bakalářská práce se zabývá zdaněním příjmů studentů. Je rozdělena do čtyř částí. První část se věnuje daňové teorii, obsahuje vysvětlení základních pojmů. Druhá část se zabývá obecnou teorií daně z příjmů fyzických osob. ...