Now showing items 1-2 of 2

  • Daňová optimalizace vybrané fyzické osoby 

    Kroupová, Lucie
    Bakalářská práce je zaměřena na daňovou optimalizaci příjmů vybrané fyzické osoby. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a teoretická východiska potřebné pro část praktickou. Další části práce jsou zaměřeny na ...
  • Zdanění příjmů osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění 

    Hortová, Michaela
    Tato bakalářská práce je věnována zdanění příjmů osob podnikajících na základě živnostenského podnikání. Zabývá se popisem osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění a základními pojmy související s daní z příjmů ...