Now showing items 1-4 of 4

 • Binaurální sluchadlová korekce s jednozdrojovým napájením 

  Novotná, Eliška
  Tato bakalářská práce se bude věnovat binaurální korekci sluchu s jednozdrojovým napájením. Korekce je zaměřena pro starší pacienty, trpící nejčastěji presbyakuzí. Teoretická část je zaměřena na jednotlivé typy nedoslýchavostí, ...
 • Binaurální sluchadlová korekce s jednozdrojovým napájením 

  Novotná, Eliška
  Tato bakalářská práce se bude věnovat binaurální korekci sluchu s jednozdrojovým napájením. Korekce je zaměřena pro starší pacienty, trpící nejčastěji presbyakuzí. Teoretická část je zaměřena na jednotlivé typy nedoslýchavostí, ...
 • Návrh sluchadla v prostředí LabVIEW 

  Macíček, Ondřej
  Práce obsahuje blokové schéma sluchadla pro podporu sluchu, anatomický popis sluchového orgánu člověka a fyzikální popis některých vybraných veličin, týkajících se zvuku a sluchu. Jsou rozebrány vyšetřovací metody pro ...
 • Realizace počítačové audiometrie 

  Solnický, Jan
  Tato práce se zabývá realizací počítačové audiometrie pro subjektivní vyšetření sluchu. V práci je popsána implementace audiometru v prostředí C++ Borland Builder. Navržený audiometr se skládá ze standardního počítače s ...