Now showing items 1-1 of 1

  • Solární ohřev TUV 

    Flöhsler, Tomáš
    Cílem této bakalářské práce je navrhnout funkční systém pro ohřev teplé užitkové vody (dále TUV) a ekonomickou stránku projektu. Návrh zahrnuje správné určení velikosti solárních kolektorů, kde nesmíme opomenout zvolení ...