Now showing items 1-10 of 10

 • Konstrukční návrh výměníku tepla 

  Nováček, Filip
  Cílem této bakalářské práce je provést řešení výměníku tepla, který bude součástí kogeneračního systému bioplynové stanice. Tato práce bude rozdělena do dvou částí. V první části se zabývá pouze známými průmyslovými typy ...
 • Moderní technologické prvky pro trubkové výměníky tepla 

  Plánková, Tereza
  Cílem této diplomové práce je seznámení se s moderními technologickými prvky používanými v současnosti u trubkových výměníků tepla se svazkem trubek v plášti v trubkovém a mezitrubkovém prostoru, provedení tepelně-hydraulického ...
 • Náhrada trubkových výměníků tepla v CFD výpočtech proudění 

  Cacková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá náhradou teplosměnných ploch tepelného výměníku při simulacích v programu ANSYS Fluent. Cílem práce je nalezení zjednodušeného modelu výměníku využitelného pro simulace proudění ve velkých procesních ...
 • Nepřímotopný ohřev vzduchu 

  Beneš, Josef
  Diplomová práce se zabývá nepřímotopným ohřevem vzduchu ve vzduchotechnických jednotkách. V teoretické části práce jsou vymezeny jednotlivé druhy výměníků v závislosti na druhu umístění ve vzduchotechnickém systému, na ...
 • Odloučení dopravního vzduchu surovinové moučky 

  Brzobohatý, Lukáš
  Práce je zaměřena na provedení technicko - ekonomické analýzy vlivu odloučení dopravního množství vzduchu surovinové moučky na ekonomiku výroby slínku resp. cementu v konkrétní cementářské výrobě. Analýza je provedena na ...
 • Řešení inverzních úloh v oblasti výměníků hmoty a tepla 

  Kůdelová, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá dynamickým chováním výměníků tepla, které je popsáno systémem diferenciálních rovnic. V této souvislosti obsahuje obecné informace o nezbytném teoretickém základu týkající se především přenosu ...
 • Řešení inverzních úloh v oblasti výměníků hmoty a tepla 

  Kůdelová, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá dynamickým chováním výměníků tepla, které je popsáno systémem diferenciálních rovnic. V této souvislosti obsahuje obecné informace o přenosu tepla, výměnících tepla a jejich uspořádání. Hlavním ...
 • Solární systém 

  Tuhovčák, Ján
  Bakalářská práce opisuje problematiku solárních systémů pro ohřev užitkové vody (TUV), detailně probírá podmínky využití solárního systému, jeho výhody a nevýhody. Součásti práce je i podrobnější rozbor hlavních prvků ...
 • Výběr vhodného uspořádání toku pracovních látek s laminárním režimem proudění v trubkovém chladiči 

  Krobot, David
  Práce se zabývá výběrem vhodného uspořádání toku pracovních látek ve výměníku tepla typu trubka v trubce. V úvodu jsou probrány konstrukční řešení výměníku trubka v trubce. Také jejich vliv na procesní charakteristiky toku. ...
 • Zdravotně technické instalace pekárenských provozů 

  Hruška, Jan
  Diplomová práce se zabývá zdravotně technickými instalacemi pekárenského provozu v Modřicích. Teoretická část řeší výměnu tepla a zpracováním odpadní energie z pekárenských pecí. Práce se dále zabývá návrhem jednotlivých ...