Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza tepelných ztrát provozovaných výměníků tepla 

  Sýs, Tomáš
  Předložená bakalářská práce se zabývá výpočtem a analýzou tepelných ztrát provozovaných výměníků tepla používaných pro potravinářské aplikace. V úvodní části práce je představena problematika tepelných výměníků, jejich ...
 • Fluidní kotel na spalování uhlí a biomasy 150t/h 

  Popelka, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem a návrhem fluidního kotle na spalování uhlí a biomasy v podobě dřevní štěpky. Specifikem fluidního kotle je cirkulující fluidní vrstva a cyklónový odlučovač popela ze spalin za ...
 • Fluidní kotel na spalování uhlí a biomasy 150t/h 

  Popelka, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem a návrhem fluidního kotle na spalování uhlí a biomasy v podobě dřevní štěpky. Specifikem fluidního kotle je cirkulující fluidní vrstva a cyklónový odlučovač popela ze spalin za ...
 • Fouling of Polymeric Hollow Fiber Heat Exchangers by Air Dust 

  Astrouski, Ilya; Raudenský, Miroslav; Kůdelová, Tereza; Kroulíková, Tereza (MDPI, 2020-11-02)
  Currently, liquid-to-gas heat exchangers in buildings, domestic appliances and the automotive industry are mainly made of copper and aluminum. Using plastic instead of metal can be very beneficial from an economic and ...
 • KVANTIFIKACE PŘESNOSTI MĚŘENÍ TLAKOVÝCH ZTRÁT PŘI HODNOCENÍ PÓROVITOSTI HLINÍKOVÝCH ODLITKŮ 

  Velehradský, Petr
  Tato diplomová práce pojednává o problematice při zkouškách těsnosti na tlakovacích zařízeních Schreiner v podniku KOVOLIS HEDVIKOV a.s. Zkoušené díly jsou tepelné výměníky osobních automobilů z hliníkových slitin, u kterých ...
 • Parní kotel na spalování tříděného odpadu 85t/h 

  Vítámvás, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zbývá návrhem parního kotle na spalování tříděného odpadu. S ohledem na požadované výstupní parametry páry a zadané palivo byla postupně spočtena stechiometrie spalování, tepelné ztráty a účinnost ...
 • Účinnost tepelných výměníků v kryogenních procesech 

  Horvát, Petr
  Stěžejním tématem práce jsou tepelné výměníky a jejich aplikace v chladících procesech. Teoretická část práce se zabývá jednak mechanismy přenosu tepla, přičemž je nastíněna jejich problematika v oblastech nízkých teplot. ...
 • Zpětné získávání tepla v TZB 

  Hrabová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá optimalizací stokového výměníku pro zpětné získávání tepla. Pro správný návrh a optimalizaci je potřeba použít tři základní metody: diagnostiku, tepelně bilanční výpočty a modelování. Ve 2D softwaru ...