Now showing items 1-4 of 4

 • Convective heat transfer inside planar solar collectors 

  Ficker, Tomáš (IOP Publishing, 2020-12-09)
  There is a permanent interest in improving the construction and thermal properties of the planar solar collectors. Minimizing the heat losses of the collectors and improving their energy gains are some of the relevant ...
 • Návrh tepelného čerpadla pro vytápění RD 

  Panáček, Jaromír
  Bakalářská práce obsahuje průřez návrhu tepelného čerpadla pro rodinný dům.První část práce obsahuje seznámení se základními typy tepelných čerpadel a jejich použití v daných podmínkách. V druhé části následuje popis ...
 • Návrh vytápění a nuceného větrání pro rodinný dům Doubrava 

  Jirsová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu vytápění a nuceného větrání pro projekt rodinného domu Doubrava. V prvních dvou kapitolách je krátce shrnuta teorie a popsán projekt rodinného domu. Další kapitolu tvoří návrh ...
 • Vliv ceny zateplení na celkovou cenu a kvalitu rodinného domu 

  Hanyk, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zateplovacích systémů a jejich vlivem na kvalitu a cenu rodinného domu. Popisuje možná řešení zateplení a zhodnocuje vlastnosti a cenu jednotlivých systémů. Teoretická část se ...