Now showing items 1-12 of 12

 • Bytový dům - vytápění 

  Vyhnánek, Jan
  Bakalářská práce se skládá z částí teoretické a početní. V teoretické částí se zabývám různými způsoby vytápění v bytových domech. Početní část se zabývá návrhem jednotlivých částí otopné soustavy v bytovém domě. Pro ...
 • Návrh vytápění rodinného domu. 

  Němec, Miloš
  Práce se zabývá návrhem vytápění zrekonstruovaného rodinného domu. Pro návrh otopné soustavy byl proveden výpočet tepelných ztrát podle ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu. Navržená soustava ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Jílek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem trubkového výměníku tepla pro média voda – voda, jenž je součástí chladící okruhu. Práce obsahuje základní popis a rozdělení trubkových výměníků. Dále obsahuje návrh a výpočet ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Vašíček, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem chladícího tepelného výměníku pro média voda – voda. Obsahem práce je základní rozdělení a popis trubkového výměníku tepla. Dále je zde zahrnut výpočet a návrh geometrických rozměrů, ...
 • Otopná soustavy objektu studentských kolejí 

  Peichl, Petr
  Bakalářská práce popisuje návrh otopné soustavy pro objekt studentských kolejí, s využitím CZT jako zdroje tepla. Teoretická část obsahuje základní pojmy o centralizovaném zásobování teplem a jeho problematice. Ve výpočtové ...
 • Systémy vytápění a chlazení v kancelářských provozech 

  Dostál, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem systému vytápění a chlazení, včetně přípravy teplé vody administrativní části objektu výrobní haly. První část práce stručně po-jednává o historii vytápění a chlazení administrativních ...
 • Tlakové ztráty a tepelný výkon hydraulických kostek lineární integrované hydraulické jednotky 

  Soukup, Lubomír
  Častým problémem při návrhu hydraulických systémů jsou tlakové ztráty způsobené pohybem viskózní kapaliny jednotlivými prvky hydraulických obvodů. Tyto ztráty mají obecně negativní vliv na účinnost hydraulických zařízení ...
 • Vliv zanášení svazku trubek v kotli na jeho životnost 

  Volná, Kateřina
  Zanášení trubkových svazků v kotlích na straně spalin, ovlivňuje nejen životnost, ale i tepelný výkon kotle a způsobuje růst nákladů na jeho údržbu a provoz. Je proto snaha tento proces minimalizovat nebo úplně odstranit. ...
 • Vytápění administrativní části výrobní haly 

  Pečenka, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá návrhem otopné soustavy, chlazením kancelářských a společenských prostor a přípravou teplé vody pomocí kaskády tepelných čerpadel vzduch/voda. První část práce stručně pojednává o historii, funkci ...
 • Vytápění bytového domu 

  Balážová, Pavla
  Bakalářská práce se skládá ze tří částí, teoretické, výpočtové a projektové. V teoretické části jsou řešeny různé způsoby vytápění vhodné pro bytové domy. Výpočtová část je zaměřena na návrh jednotlivých částí otopné ...
 • Vytápění mateřské školy 

  Nečas, Lukáš
  Bakalářská práce řeší návrh vytápění mateřské školy. Teoretická část představuje tepelné čerpadla. Výpočtová část popisuje konkrétní návrh vytápění objektu mateřské školy pro 54 dětí nízkoteplotním systémem s kombinací ...
 • Vytápění objektu s administrativou 

  Maltseva, Mariya
  Cílem bakalářské práce je navrhnout vytápění a ohřev teplé vody administrativní budovy a skladovací haly v Brně. Objekt má 3 nadzemní podlaží a skladovací halu. Vytápění je řešeno otopnými tělesy deskovými, designovými v ...