Now showing items 1-14 of 14

 • Kotevní silikátový expanzní materiál se zvýšenou teplotní odolností 

  Müller, Jiří
  Diplomová práce se zabývá vývojem expanzního kotevního materiálu, který je určen především pro strojírenský a energetický průmysl, kde na kotevní spoj působí provozní podmínky i vyšší teplota. Pro splnění předpokladů k ...
 • Malty s alkalicky aktivovanou matrici 

  Černá, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá alkalicky aktivovanými materiály a surovinami pro jejich výrobu. V teoretické části jsou popsány materiály pro výrobu alkalicky aktivovaných materiálů a jsou zde definovány požadavky na ...
 • Penzion na cyklostezce 

  Jirka, Petr
  Předmětem diplomové práce je novostavba penzion na cyklostezce v obci Spálené Poříčí. Objekt je navržen na mírně svažitém terénu směrem na západ. Hlavní vstup je orientován na jih. Jedná se o objekt bez podsklepení s dvěma ...
 • Posouzení možnosti využití přísady Vuppor v lehčeném šamotovém střepu 

  Svobodová, Markéta
  Lehčené šamotové výrobky jsou materiály používané pro výstavbu některých částí průmyslových pecí, zejména při výrobě železa, ale také v dalších odvětvích, kde se pracuje při vysokých teplotách. Na žáruvzdorné hmoty se ...
 • Sledování vlivu keramické vazby na vlastnosti izolačních žáromateriálů 

  Friček, Jakub
  Tepelně izolační žáromateriály jsou nedílnou součástí každého tepelného agregátu, protože snižují jeho energetickou náročnost. Hledání možností výroby při nižších výrobních a surovinových nákladech je při současném trendu ...
 • Sportovní areál 

  Touš, Jakub
  Tématem diplomové práce je navržení rozšíření a modernizace sportovního areálu „U Jezu“ pro sportovní oddíl TJ Roztoky. Jedná se o studii pro územní souhlas, kde je naznačeno vytvoření dvou nových hracích ploch s umělým ...
 • Studium užitných vlastností tepelně-reflexních izolací pro stavebnictví 

  Rauchfussová, Karolína
  Diplomová práce se zabývá studiem progresivních termoreflexních fóliových izolací a vymezuje jejich tepelně izolační vlastnosti. V práci je definován transportní mechanismus tepelné energie ve struktuře termoreflexních ...
 • Studium užitných vlastností termoreflexních izolací pro stavebnictví 

  Holeček, Dominik
  Diplomová práce se z části věnuje problematice energetické náročnosti budov a popisuje možnosti hodnocení energetické náročnosti budov v České republice. Dále se seznámíme s rozdělením tepelných izolací dle materiálové ...
 • Studium účinnosti novodobých tepelných izolací pro stavby 

  Holeček, Dominik
  Bakalářská práce se z části věnuje problematice energetické náročnosti budov a popisuje možnosti hodnocení energetické náročnosti budov v České republice. Dále jsou v práci podrobně popsány způsoby šíření tepla ve stavebních ...
 • Testování tepelných vlastností rukavic pomocí tepelného manekýna 

  Pidrová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá testováním tepelných vlastností rukavic pomocí tepelného manekýna. V první části je uvedena rešerše vztahující se k dané problematice, společně s odvozením výpočetního vztahu použitého pro měření. ...
 • Vliv pilin na žárovzdornost lehčeného šamotu 

  Smékalová, Veronika
  Lehčené šamotové výrobky mají své místo mezi žárovzdornými materiály. Stále nejčastějším způsobem lehčení je pomocí vyhořívajících složek. Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá surovinami pro výrobu lehčeného ...
 • Vyhodnocování a modelování zanášivého procesu ve výměníku tepla 

  Čirka, Martin
  V tejto diplomovej práci sa pojednáva o procesoch a mechanizmoch zanášania priemyslových výmenníkov tepla so zameraním na zanášanie teplozmenných plôch produktami spaľovania a možnosťami ich zohľadnenia, resp. modelovania ...
 • Vývoj polymerních správkových hmot s využitím druhotných surovin 

  Juřička, Viktor
  Diplomová práce se zabývá vývojem polymerních správkových hmot ve dvou kvalitativních úrovních ECONOMY a PREMIUM, určených zejména do těžkých strojírenských provozů a do energetického průmyslu. Pro účinné odolávání náročným ...
 • Vývoj průmyslového lepidla pro ukládání nenasákavých prvků 

  Bergerová, Kamila
  Tato práce se zabývá vývojem průmyslového lepidla pro ukládání nenasákavých prvků v prostředích vystavených působení agresivních chemikálií a vysokých teplot. Teoretická část je převážně zaměřena na shrnutí poznatků o ...