Now showing items 1-4 of 4

 • Bodové odporové svařování 

  Kosinka, Jakub
  Tato práce popisuje princip bodového odporového svařování a stanovuje parametry, na kterých kvalita svarové čočky závisí. Dále srovnává makrostrukturu a mechanické vlastnosti bodových svarů zhotovených měkkým a tvrdým ...
 • Mikrostruktura a tvrdost návarů bainitické oceli na kolejnice 

  Havlík, Petr
  Navařování opotřebených jeřábových drah jako renovační technologie se dá provést několika možnými způsoby, ať už ručně obalovanou elektrodou, plněnou elektrodou nebo automatem pod tavidlem. Výsledné mechanické vlastnosti ...
 • Optimalizace parametrů plazmového řezání. 

  Vacula, Jakub
  VACULA Jakub: Optimalizace parametrů plazmového řezání. Diplomová práce prezenčního studia magisterského programu – Strojní inženýrství, obor strojírenská technologie. Akademický rok 2008 / 2009. Fakulta strojního inženýrství ...
 • Technologie svařování svazkem elektronů 

  Skalka, Jan
  Bakalářská práce je věnována rozboru technologie svařování elektronovým paprskem. Jedná se o nekonvenční metodu svařování, vyznačující se vysokou kvalitou svaru a úzkou tepelně ovlivněnou oblastí svařovaných dílů. Své ...