Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh parního generátoru pro modulární reaktor 

  Černý, Marian
  Obsahem této diplomové práce je návrh parního generátoru pro modulární reaktor. Práce se skládá z rešeršní části, kde jsou popsané vybrané výměníky a parní generátory používané v jaderných zařízeních. Na rešerši navazuje ...
 • Solární ohřev TUV 

  Flöhsler, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout funkční systém pro ohřev teplé užitkové vody (dále TUV) a ekonomickou stránku projektu. Návrh zahrnuje správné určení velikosti solárních kolektorů, kde nesmíme opomenout zvolení ...
 • Systém řízení slunečních kolektorů 

  Cseri, Peter
  V prvej časti mojej práce som preštudoval materiály o možnosti využitia slnečnej energie. Následne som napísal rešerši o všetkých potrebných komponentoch používaných s solárnych systémoch. Navrhol som štruktúru systému pre ...