Now showing items 1-2 of 2

  • Topná membrána typu MEMS s nízkým příkonem 

    Svatoš, Vojtěch
    Cílem této práce je realizovat MEMS topnou membránu s nízkým příkonem. Práce obsahuje základní body návrhu a přehled technologií, které jsou určeny pro výrobu těchto topných elementů. Jako výchozí struktura pro realizaci ...
  • Zařízení na výrobu vlákna z termoplastu PET pro použití k 3D tisku metodou FDM 

    Kotačka, Petr
    Tato diplomová práce řeší návrh zařízení na výrobu vlákna z termoplastu PET pro použití k 3D tisku metodou FDM. Je zde proveden stručný přehled metod zpracování plastů, dále je zde zahrnut konstrukční návrh zařízení s ...