Now showing items 1-7 of 7

 • Knihovna prvků s vlastním ohřevem pro PSpice 

  Šrut, Martin
  Tato bakalářská práce je věnována tématu Knihovna prvků s vlastním ohřevem pro PSpice, který se zabývá teplotním nedostatkem v PSpice a návrhem modelů rezistoru, diody a tranzistor s ošetřením tohoto problému. Práce ...
 • Metodika výpočtu odporových pecí s nepřímým ohřevem 

  Bezecný, Ján
  Obsahem předložené bakalářské práce je stanovení metodiky výpočtu odporových pecí s nepřímým ohřevem. Při tvorbě metodiky jsme využili teoretické poznatky z oblasti proměny elektrické energie na teplo a jeho sdílení s ...
 • Návrh systému vytápění polyfunkční budovy 

  Illichman, Petr
  Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou, výpočtovou a projektovou část. V teoretické části se zabývám základním popisem a rozdělením armatur ve vytápění. Ve výpočtové části řeším návrh systému vytápění a přípravu teplé ...
 • Tepelný výpočet v návrhu odporových a indukčních zařízení 

  Krčál, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá tepelným výpočtem elektrotepelného zařízení a teorií s výpočtem spojenou. Vyloženy jsou vybrané partie z elektrotepelné techniky, na které navazuje výpočet v návrhu odporové kelímkové pece ...
 • TZB v nízkoenergetické budově 

  Fireš, Michal
  Náplní mé bakalářské práce je zanalyzovat pavilon P4 vědeckého a výzkumného centra AdMaS v Brně a výsledky porovnat se skutečnými hodnotami. Součástí je také návrh vytápění. Pavilon P4 se skládá ze dvou bočních hal a skladů, ...
 • Vytápění bytového domu 

  Hánl, Jiří
  V bakalářské práci zpracovávám návrh na vytápění a přípravu teplé vody v bytovém domě. Teoretická části řeším použitelnost a konstrukční řešení armatur. Ve výpočtové části se zabývám návrhem zdroje tepla, přípravou teplé ...
 • Vytápění školicího centra 

  Matoulková, Jana
  Cílem bakalářské práce bylo navrhnout vytápění školicího centra ve Velkém Meziříčí. Jako zdroj tepla byl navržen plynový kondenzační kotel, který pokrývá požadavky na otopný systém a ohřívač vzduchotechnické jednotky s ...