Now showing items 1-2 of 2

  • Dynamika topných ploch a těles včetně regulačních ventilů 

    Bartusek, Jiří
    Tato práce teoreticky charakterizuje otopné plochy, tělesa a regulační ventily. Jsou zde popsány jejich vlastnosti, výhody či nevýhody a rozdělení dle konstrukce. Cílem této práce je stanovit dynamické charakteristiky ...
  • Vytápění obchodního centra 

    Jankes, Filip
    Cílem bakalářské práce bylo navrhnout vytápění obchodního centra. Řešeny jsou pouze vedlejší místnosti budovy mimo hlavní nákupní prostory. Teoretická část se zabývá otopnými plochami. Ve výpočtové části se provádějí ...