Now showing items 1-9 of 9

 • Moderní trendy ve vytápění rodinného domu 

  Sedláček, Daniel
  Cílem mé bakalářské práce bylo shrnout informace o dnešních možnostech vytápění rodinných domů se zaměřením především na efektivní, ekologické a obnovitelné zdroje energie, vyzdvihnout výhody a nevýhody jednotlivých systémů ...
 • Návrh vytápění a vzduchotechniky novostavby s nízkými energetickými náklady 

  Halm, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na návrh zdroje vytápění, otopné soustavy a větrání novostavby rodinného domu. Projekční návrh domů poskytla společnost Keeo4design. Tento návrh obsahuje komplex dvou domů. První z nich slouží ...
 • Návrh vytápění budovy s uplatněním procesu informačního modelování 

  Horák, Jiří
  Obsahem této diplomové práce je zpracování vytápění bytového domu ve městě Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín. K zpracování byl použit program Revit, ve kterém byly provedeny i některé výpočty. Dále byla ověřena korektnost ...
 • Návrh zdroje tepla pro vytápění rodinného domu 

  Kotráš, Pavel
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh zdroje tepla pro vytápění konkrétního domu. První částí je rešerše různých technologií vytápění. V druhé části je proveden užší výběr zdrojů tepla pro konkrétní dům a následně ...
 • Systém řízení vytápění objektu komunikující přes Zigbee 

  Mičulka, Lukáš
  Zaměřením této práce je návrh a realizace systému řízení vytápění modelového domu. Z hlediska návrhu je kladen důraz na jednoduchost, efektivnost a škálovatelnost systému. Implementovaný systém řízení zahrnuje centrální ...
 • Teplovodní otopné soustavy. 

  Prát, Michal
  Cílem této práce je shrnout základní prvky teplovodních otopných soustav a jejich rozdělení podle geometrických, materiálových a funkčních parametrů. Dále jsou uvedeny konkrétní možnosti řešení teplovodních otopných soustav, ...
 • Vytápění a příprava teplé vody penzionu 

  Beneš, Josef
  Bakalářská práce se zabývá řešením otopného systému a přípravou teplé vody pro budovu penzionu. V práci je uvedena základní systematika teplovodních soustav a rozvodů vytápění. U nejčastěji používaných materiálů v teplovodních ...
 • Vytápění objektu pro mládež a volný čas 

  Horák, Jiří
  Obsahem této bakalářské práce je zpracování vytápění víceúčelového objektu pro mládež a volný čas ve městě Letovice, okres Blansko. Objekt má tři nadzemní podlaží o celkové zastavěné ploše 1003 m2. Bakalářská práce řeší ...
 • Vytápění školní budovy 

  Holková, Soňa
  Tématem této bakalářské práce je vytápění základní a mateřské školy. Hlavní cílem je návrh otopné soustavy a přípravy teplé vody. Zdrojem tepla je horkovod, na který je budova napojena přes výměník.