Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti vytápění pomocí alternativních zdrojů energie 

    Foit, Vladimír
    Tato bakalářská práce s názvem Možnosti vytápění pomocí alternativních zdrojů energie je rozdělena do čtyř částí. Nejprve je uveden přehled obnovitelných zdrojů energie používaných v ČR. Ve druhé části zahrnuje energetickou ...
  • Řídicí jednotka pro tepelné čerpadlo 

    Kada, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá optimální regulací tepelného čerpadla typu vzduch-voda pro vytápění rodinného domu. Je zde kladen důraz na dosažení maximální účinnosti, nejnižší pořizovací ceny regulátoru a nejdelší životnost ...