Now showing items 1-13 of 13

 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Ondrová, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na zajištění a vymáhání pohledávek. Teoretická část práce se zabývá vysvětlením pojmů týkajících se tohoto tématu. Analytická část se zabývá současným způsobem zajištění a vymáhání pohledávek ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Hlávková, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá zajištěním a vymáháním pohledávek. Teoretická část charakterizuje pohledávky z právního, účetního, daňového a ekonomického hlediska. Analytická část je věnována analýze stávajícího způsobu zajištění ...
 • Návrhy na zlepšení systému vymáhání pohledávek v případě platební neschopnosti dlužníků 

  Nuzíková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá zajištěním a vymáháním pohledávek, především z hlediska insolvence. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy z právního, účetního, daňového a ekonomického hlediska. Analytická část ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Zemanová, Lucie
  Obsahem této bakalářské práce je problematika řízení pohledávek z obchodního styku v kapitálové společnosti. V teoretické části práce se zaměřuji především na definice základních, avšak nezbytných pojmů pro snadnější ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Sobotová, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením pohledávek v obchodní korporaci a to především těmi pohledávkami, které již mají uplynulou dobu splatnosti. Jsou zde popsány způsoby, jakými lze těmto problémům předcházet či jak je ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Teplá, Markéta
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku správného řízení pohledávek ve vybrané obchodní korporaci. Jedná se zejména o ty pohledávky, které již mají uplynulou dobu splatnosti. Hlavním cílem je analýza přístupu ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Svobodová, Denisa
  Práce se zabývá problematikou pohledávek v obchodní korporaci s hlavním důrazem na pohledávky po lhůtě splatnosti. Na základě finanční analýzy, rozboru pohledávek a interních směrnic ve společnosti jsou v práci navrhnuta ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Bocková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením pohledávek z obchodního styku v obchodní korporaci, a to zejména těch pohledávek, které mají již uplynulou dobu splatnosti. Jsou zde popsány způsoby, jak těmto pohledávkám předcházet ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Polachová, Renata
  Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení pohledávek v obchodní společnosti a je rozdělena do tří částí. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů, které jsou v této problematice důležité. Analytická ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Machová, Hana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení pohledávek v obchodní korporaci. Zaměřuje se především na pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti a opravné položky, které se k nim vytváří. Teoretická část popisuje ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Dočkal, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřená na problematiku řízení pohledávek z obchodního styku v obchodní korporaci, především však na pohledávky po uplynulé lhůtě splatnosti. Jsou zde popsány metody, jak těmto pohledávkám předcházet ...
 • Zajištění obchodních závazkových vztahů 

  Kaletová, Renáta
  Tato práce je věnována problematice právního zajištění a vymahatelnosti pohledávek v obchodně závazkových vztazích. Patřičný důraz byl kladen na jednotlivé způsoby zajištění zejména z toho důvodu, že kvalitně zajištěná ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Filipová, Silvie
  Diplomová práce je zaměřena na finanční zdraví společnosti, která se zabývá distribucí lodí závodních tříd po celém světě. Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení dosavadní finanční situace podniku a navrhnout cesty k ...