Now showing items 1-9 of 9

 • Grafické demo s využitím procedurálního texturování 

  Drevický, Dušan
  Práca sa zaoberá návrhom a implementáciou grafického dema veľkostne obmedzeného na 64 kB. Pre vytvorenie štruktúry a vzhľadu realistického prírodného terénu je využité procedurálne generovanie. Terén je definovaný pomocou ...
 • Interaktivní editor 3D terénu 

  Hulva, Jiří
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat interaktivní editor 3D terénu. Program by měl být schopen vytvořit 3D model terénu ze vstupních dat, zobrazit jej a umožnit volný pohyb v zobrazené scéně. Uživatelům by měly ...
 • Navigace pomocí turistické mapy 

  Mihál, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem a vytvořením programu, který je schopen nalézt nejkratší cestu po trasách na turistické mapě mezi zvolenými body. Uživatel si může zvolit typ turistické trasy. Aplikace také vytváří výškovou ...
 • Rekonstrukce výškového terénu z turistické mapy 

  Tuška, David
  Bakalářská práce se zabývá problematikou digitalizace turistických map. Cílem je získat z turistické mapy informace o vrstevnicích a výškových hodnotách v jednotlivých místech na mapě. Pomocí těchto informací se vytvoří ...
 • Sada weboých nástrojů pro vizualizaci výsledků geolokalizačního systému 

  Hodoval, Pavel
  Cílem této práce je vytvořit sadu flexibilních webových nástrojů a webové rozhraní pro vizualizaci výsledků geolokalizačního systému. Práce zahrnuje úvod do problematiky vizualizace dat v kartografii a základů zpracování ...
 • Vykreslování planet s využitím adaptivních úrovní detailů 

  Moravec, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá vykreslováním planety v~reálném čase s~adaptivní úrovní detailu terénu v~enginu Unity. Pro adaptivní změnu úrovní detailů je použit a~modifikován algoritmus Chunked LOD. Pro efektivní ...
 • Zobrazení závodní dráhy s úrovní detailu 

  Mohelník, Petr
  Tato práce se zabývá efektivním zobrazením závodní dráhy pomocí OpenGL. K reprezentaci terénu se používá výšková mapa. Dráha je zobrazena jako polygonální model zřetězený na křivce s využitím techniky level of detail. Je ...
 • Zobrazování 3D krajiny se světelnou mapou 

  Fadrhonc, Pavel
  Cílem práce je nastudovat způsob zobrazování 3D krajiny v počítači v reálném čase a implementovat jednoduchý program, který toto demonstruje za použití vybraného algoritmu pro generování výškových a světelných map
 • Zobrazování rozsáhlých scén 

  Langer, Lukáš
  Práca pojednáva zobrazovanie rozsiahlych scén a terénu. Kladie si za úlohu zobrazovať scény, ktoré sa bežne nemusia vojsť do pamäti grafickej karty. Je predstavená teória zobrazovania terénov vrátane algoritmov. Práca ...