Now showing items 1-2 of 2

  • Šobov - multikulturní komunitní centrum 

    Nácarová, Barbora
    S Rómy žít budeme, jde o to jak..... Cílem studie je vytvoření nového prostorového konceptu prostředí jako alternativu k dosavadním záměrům vycházejícím z aktuálního územního plánu. V současnosti urbanistický plán města ...
  • Uživatelsky příjemná animovaná komunikace se systémem OLAP 

    Kupčík, Jaroslav
    Komplikovanost modelů vícedimenzionálních dat a práce s nimi nikterak nezlepšuje kvalitu uživatelské přívětivosti aplikace s nimi pracující. Jednou z možností jak vyřešit zmírnění negativního vlivu této skutečnosti na ...