Now showing items 1-2 of 2

  • Design invalidního vozíku 

    Štubianová, Zuzana
    Témou tejto diplomovej práce je návrh manuálneho invalidného vozíka pre užívateľov s paralýzou hornej časti tela , paraplégiou. Užívateľ je centrálnym objektom práce, dôraz je kladený na jeho potreby a zároveň na vnímanie ...
  • Design sportovního vozíku pro hendikepované 

    Žerávková, Iveta
    Tématem této diplomové práce je design sportovního vozíku pro hendikepované. Návrh přináší nové možnosti při tvarování sedáku, díky využití netypického materiálu a stylu výroby. Ten je podpořený nezvyklými materiály použitými ...