Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza GMR heterostruktur metodou SIMS 

    Mitáš, Martin
    Studium vlivu depozičních parametrů na GMR heterostruktury metodou SIMS.
  • Příprava 2D heterostruktur 

    Ředina, Dalibor
    Tato bakalářská práce pojednává o přípravě 2D heterostruktur na ÚFI VUT v Brně. V první pasáži se nachází teoretická část práce, která se zabývá vlastnostmi grafénu, sulfidu molybdeničitého a obecně 2D heterostruktur. Pro ...