Now showing items 1-12 of 12

 • Agentní systém pro hraní her 

  Trutman, Michal
  Tato práce se zabývá universálními agentními systémy pro hraní her. Oproti běžným agentům, kteří jsou určeni pouze pro určitý druh činnosti nebo konkrétní hru, universální agent musí být schopen hrát prakticky libovolnou ...
 • Aplikace problému Obchodního cestujícího v reálném prostředí distribuční společnosti 

  Ružička, Vladimír
  Tato práce se zaobírá problematikou optimální distribuce. Čitatel se seznámí s problémy spojenými s distribucí. Kromě toho jsou v této práci vysvětleny problémy obchodního cestujícího, tzv. "vehicle routing problem" a jeho ...
 • Demonstrace skákajících automatů 

  Růžička, Ladislav
  Tato práce se zabývá demonstrací nově zkoumaného výpočetního modelu pro popis formálních jazyků, a to skákajícího automatu. Místo souvislého čtení vstupního řetězce, jak je tomu u konvenčních konečných automatů, tak u ...
 • Evoluční algoritmy pro řešení globálních optimalizačních problémů 

  Dragon, Ondřej
  Tato práce je věnována evolučním algoritmům a řešením globálních optimalizačních problémů, a to hlavně problému obchodního cestujícího. Problém obchodního cestujícího je podrobně rozebrán stejně jako metody jeho řešení, ...
 • Heuristics for Waste Collection Arc Routing Problem 

  Nevrlý, Vlastimír; Šomplák, Radovan; Popela, Pavel (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2019-06-24)
  Waste management is still an expanding eld which needs to be constantly enhanced so that waste transportation and treatment is as eective as possible. An important part of this process is a waste collection at the municipal ...
 • Komplexní modely svozu odpadů 

  Nevrlý, Vlastimír
  Předmětem dizertační práce je řešení logistických systémů v kontextu odpadového hospodářství. Práce začíná rozsáhlou rešerší v oblasti modelování různých situací z dopravního řetězce odpadu. Jsou zde představeny různé typy ...
 • Matematické modely dopravních úloh 

  Votavová, Helena
  Práce se zabývá modelováním a řešením vybraných dopravních úloh. Nejprve jsou uvedeny historické postřehy, praktické poznatky a formulovány vybrané problémy. Potom se práce věnuje modelování vybraných dopravních úloh pomocí ...
 • Model zákazníka generace Y na trhu bankovních a jiných finančních produktů v kontextu behaviorální ekonomie 

  Fojtů, Kateřina
  Disertační práce se zaměřuje na identifikaci typického představitele generace Y na trhu finančních produktů a na základě těchto charakteristik vytvořit model zákazníka generace Y na trhu finančních produktů v kontextu ...
 • Optimalizace trasy autonomního vozidla 

  Vladyka, Vojtěch
  Tato práce se zabývá návrhem konstrukce a řízení autonomního modelu automobilu. Hlavní koncepce je určena pravidly soutěže The Freescale Cup, pro kterou je model navržen.
 • Rozvrhování úkolů v logistických skladech 

  Povoda, Lukáš
  Táto práca sa zaoberá problémom rozvrhovania a riadenia práce v logistických skladoch. Riadenie a rozvrhovanie práce je v súčastnosti často riešený problém, na ktorý neexistuje jednoduché a jednoznačné riešenie kvôli ...
 • Srovnání metod pro řešení problému obchodního cestujícího 

  Šušová, Lucia
  Tato práce se zabývá srovnáním metod řešení problému obchodního cestujícího (traveling salesman problem). Pro řešení tohoto NP-úplného problému existuje celá řada algoritmů, kdy není jednoduché vybrat ten správný. Hlavní ...
 • The Timing of Initial Public Offerings - Non-Numerical Model Based on Qualitative Trends 

  Meluzín, Tomáš; Zinecker, Marek; Balcerzak, Adam Przemyslaw; Pietrzak, Michał Bernard; Doubravský, Karel; Dohnal, Mirko (Vilnius Gediminas Technical University, 2018-04-30)
  The objective of this study is to develop a qualitative model supporting chief financial officers (CFOs) while considering the timing of initial public offerings (IPOs) under conditions of underdeveloped capital markets, ...