Now showing items 1-1 of 1

  • Nové generace sídel 

    Zhuravlyova, Yelena (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014)
    Každé velké město se postupem času dostává do těžko řešitelných problémů: přelidnění, dopravní zácpy, zhoršení ekologické situace. Přechod od průmyslové k informační fázi růstu proběhl v některých zemích rychleji, než se ...