Now showing items 1-12 of 12

 • Algoritmy rozpoznávání řeči na FPGA/DSP 

  Urbiš, Oldřich
  Tato diplomová práce  se zabývá návrhem algoritmů pro rozpoznání řeči s ohledem na výběr cílové technologie, kterou je platforma využívající technologie signálových procesorů a programovatelných hradlových polí. Algoritmy ...
 • Automatically Derived Units in the Speech Processing 

  Cernocky, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999-04)
  Current systems for recognition, synthesis, very low bit-rate (VLBR) coding and text-independent speaker verification rely on sub-word units determined using phonetic knowledge. This paper presents an alternative to this ...
 • Cross-Language Experiment 

  Šťastný, Jakub; Sovka, Pavel (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003-09)
  The contribution addresses the cross-language experiment. The aim was to test the possibility of the conversion French phoneme models into Czech ones. This model conversion uses the Hidden Markov Models (HMM) classification ...
 • Integrace hlasových technologií na mobilní platformy 

  Černičko, Sergij
  Cílem práce je seznámit se s metodami a technikami využívanými při zpracování řeči. Popsat současný stav výzkumu a vývoje řečových technologií. Navrhnout a implementovat serverový rozpoznávač řeči, který využívá BSAPI. ...
 • MAP Based Speaker Adaptation in Very Large Vocabulary Speech Recognition of Czech 

  Cerva, P.; Nouza, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004-09)
  The paper deals with the problem of efficient adaptation of speech recognition systems to individual users. The goal is to achieve better performance in specific applications where one known speaker is expected. In our ...
 • Methods and Application of Phonetic Label Alignment in Speech Processing Tasks 

  Nouza, J.; Myslivec, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2000-12)
  The paper deals with the problem of automatic phonetic segmentation of speech signals, namely for speech analysis and recognition purposes. Several methods and approaches are described and evaluated from the point of view ...
 • Predikce homologních sekvencí proteinů 

  Chlupová, Hana
  Predikce a vyhledávání homologních sekvencí proteinů je jednou z řady důležitých oblastí, které jsou v současnosti řešeny v rámci bioinformatiky. Díky určení homologních sekvencí proteinů k hledanému neznámému proteinu je ...
 • Rozpoznání hlasových příkazů v audiosignálu 

  Šrámek, Martin
  Držíte v rukách bakalársku prácu, ktorá sa zaoberá návrhom a realizáciou systému pre rozpoznávanie izolovaných hlasových príkazov. Motiváciou k vytvoreniu práce bol záujem o diaľkové ovládanie robotických mechanizmov pomocou ...
 • Rozpoznávání izolovaných slov 

  Vodička, Radek
  Cílem této práce je seznámení se s metodami rozpoznávání izolovaných slov. V teoretické části je osvětlení základních principů těchto metod a v praktické části je vytvořen program, který z těchto metod vychází. Pro ...
 • Rozpoznávání rukou psaného textu 

  Zouhar, David
  Tato diplomová práce se zabývá rozpoznáváním rukou psaných znaků v reálném čase. Popisuje způsoby, kterými jsou zpracovávány vstupní data a klasi kační metody, které se pro rozpoznávání používají. Zvláště se zaměřuje na ...
 • Rozpoznávání rukou psaného textu 

  Zouhar, David
  Tato bakalářská práce se zabývá rozpoznáváním znaků psaných rukou v reálném čase. Popisuje způsoby získávání informací pro rozpoznávání textu, metody používané při klasifi kaci a aplikaci vytvořenou pro získání textu z ...
 • Zvyšování účinnosti strojového rozpoznávání řeči 

  Zelinka, Petr
  V práci jsou identifikovány příčiny nedostatečné spolehlivosti současných systémů pro automatické rozpoznávání řeči při jejich nasazení v náročných podmínkách. U jednotlivých rušivých vlivů je popsán jejich dopad na úspěšnost ...