Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce klíčových slov v řečových signálech 

    Pfeifer, Václav
    Systémy pro zpracování řečových signálů jsou vyvíjeny již delší dobu, ale až s nástupem výkonných výpočetních systémů se začalo s integrací těchto systémů do praxe. Tato disertační práce se zabývá návrhem systému pro detekci ...
  • Hierarchické techniky pro výpočet osvětlení 

    Ligmajer, Jiří
    Tato diplomová práce se věnuje studiu a popisu hierarchických technik pro výpočet globálního osvětlení. Vysvětluje proč je dobré se zabývat hierarchickými technikami pro výpočet osvětlení a ukazuje postup, jak zakomponovat ...