Now showing items 1-10 of 10

 • Electronic Parts of Small Photovoltaic Power Plant 

  Benda, Dušan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The aim of this project is to propose a comprehensive system for the management, control and monitoring of individual components of photovoltaic power plants. This article describes the various methods of approaches to ...
 • Elektronické obvody pro malé fotovoltaické elektrárny 

  Benda, Dušan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, realizací a následným testováním elektronických obvodů určených pro použití v malých fotovoltaických elektrárnách. Konkrétně jde o subsystémy pro napájení spotřebičů, nabíjení ...
 • Návrh parního kotle na spalování zemního plynu, parametry páry 170 t/h, 6,7 MPa, 485°C 

  Daubner, Tomáš
  Témou diplomovej práce je tepelný návrh parného kotla na zemný plyn. Prvá časť sa zaoberá a popisuje technické paramatre kotla. Hlavná časť práce je venovaná tepelnému návrhu výhrevných plôch.
 • Plynový kotel na spalování místního zemního plynu 

  Kozák, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá tepelným výpočtem a rozměrovým návrhem kotle na spalování zemního plynu s ohledem na vysokou účinnost kotle. Obsahuje stechiometrický výpočet a výpočet technických parametrů kotle. Jsou zde ...
 • Řízení výkonové LED pomocí ATtiny 

  Sedláček, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem DC/DC snižujícího měniče, určeného pro napájení výkonové LED diody z Lithium-Iontových akumulátorů. Práce na úvod čtenáře seznamuje s funkcemi a požadavky kladenými na navrhované zařízení. ...
 • Spínané zdroje 

  Španěl, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou spínaných zdrojů na rezonančním principu spolu s dosažením vysoké účinnosti. V rámci práce je popsáno několik způsobů optimalizace spínaného zdroje pro dosažení vysoké účinnosti. Především ...
 • Systém napájení s vysokou účinností pro mobilní zařízení 

  Vičar, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh systému měničů napětí pracujícího s napájecím napětím akumulátorů. Nejdříve jsou vybrány vhodné typy akumulátorů, topologie měničů a způsoby jejich řízení. Zadané výstupní napájecí ...
 • Výpočet optimálního rotorového kmitočtu asynchronního motoru za účelem minimalizace ztrát 

  Prudík, Martin
  V díle je odvozen matematický aparát popisující výpočet optimálního rotorového kmitočtu asynchronního motoru s kotvou nakrátko. Odvození je provedeno pomocí náhradního -článku a je konstruováno pro široké rozmezí otáček a ...
 • Ztráty jednofázového asynchronního motoru s trvale připojeným kondenzátorem 

  Štaffa, Jiří
  Tato práce se zabývá zvyšováním účinnosti jednofázového asynchronního motoru s permanentně připojeným kondenzátorem. Celou práci lze dělit do dvou částí, jedna je obecnějšího charakteru a druhá se zabývá analýzou a měřením. ...
 • Zvyšování účinnosti a optimalizace výkonových pulzních měničů 

  Martiš, Jan
  Práce se zabývá problematikou DC/DC měničů s transformátorem (spínaných zdrojů) velkého výkonu, s důrazem na zvyšování účinnosti a jejich optimalizaci. Hlavní zaměření práce je pak na použití měniče s blokující topologií ...