Now showing items 1-2 of 2

  • Metal Matrix Composites Prepared by Powder Metallurgy Route 

    Moravčík, Igor
    Ve všeobecnosti, poznatky o design slitin, jejich výrobě a výběru legujúcich prvků sú omezené na slitiny s jedním základním prvkem. Tento fakt ale výrazně limituje možnosti a volnost výběru prvků pro dosáhnuti speciálních ...
  • WEDM used for machining high entropy alloys 

    Mouralová, Kateřina; Beneš, Libor; Zahradníček, Radim; Bednář, Josef; Záděra, Antonín; Fries, Jiří; Kaňa, Václav (MDPI, 2020-10-25)
    Unconventional wire electrical discharge machining technology (WEDM) is a key machining process, especially for machining newly emerging materials, as there are almost no restrictions (only at least minimal electrical ...