Now showing items 1-4 of 4

 • Content of phenolic compounds and antioxidant capacity in fruits of selected genotypes of apricot with resistance against Plum pox virus 

  Sochor, Jiří; Zítka, Ondřej; Škutková, Helena; Pavlík, Dušan; Babula, Petr; Krška, Boris; Horna, Aleš; Adam, Vojtěch; Provazník, Ivo; Kizek, René (MDPI, 2010-09-07)
  Research on natural compounds is increasingly focused on their effects on human health. In this study, we were interested in the evaluation of nutritional value expressed as content of total phenolic compounds and antioxidant ...
 • Sledování forem arsenu v potravinách 

  Harkabusová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá sledováním arsenu v potravinách. Jejím cílem bylo stanovení celkového množství arsenu ve vzorcích ryb a rýže a studium zastoupení jednotlivých forem, v nichž je arsen v těchto potravinách přítomen, ...
 • Speciační analýza selenu v kvasinkách kultivovaných v médiu s přídavkem selenu 

  Motlová, Tereza
  Cílem diplomové práce bylo stanovení specií selenu v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae kultivovaných v médiu, do kterého byla přidána anorganická forma selenu (seleničitan sodný). Koncentrace seleničitanu sodného v ...
 • Stanovení vybraných léčiv ve vodách 

  Tran Xuan, Tiep
  Předložená práce se zabývá stanovením různých antibiotik v odpadních vodách. Konkrétně se jedná o trimethoprim, azithromycin a clarithomycin. Ve všech případech se jedná o nežádoucí kontaminaci odpadních vod, která představuje ...