Now showing items 1-1 of 1

  • Regulace veřejného osvětlení 

    Kořenek, Jan
    Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá obecně vznikem světla, jeho vlastnostmi a světelně technickými veličinami. Také jsou zde charakterizovány v praxi nejčastěji používané světelné zdroje při regulaci veřejného ...